Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Ziekenhuis

- Roermond -

Het Laurentius Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van Midden-Limburg en levert kwalitatief hoogstaande, klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg voor het volledige palet aan medisch specialistische zorg en de daartoe benodigde verpleging en verzorging.

Mijn bedrijf is groen, omdat:

"Wij voldoen aan de voorwaarden voor HACCP-certificeringen. Het aanbieden van dagelijkse gezonde voeding is voor ons al jaren niet meer voldoende. Het borgen, continu controleren en verbeteren van ons productieproces hoort bij de dagelijks werkzaamheden van ál onze medewerkers die met voeding werken."

Wat wij goed doen, is:

"Het feit dat alle afdelingen in onze organisatie die met voeding in aanraking komen, volgens de HACCP-richtlijnen worden getoetst. Dit geldt ook voor de afdelingen die niet rechtstreeks onder de afdeling voeding vallen, maar wel voeding aanbieden. Het toetsen van dit preventief systeem, is gebaseerd op zeven principes:

1. Bepaal alle mogelijke gevaren van de processen die binnen het bedrijf worden uitgevoerd. 
2. Bepaal de Critical Control Points (CCP’s). Dit zijn punten die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar voor de voedselveiligheid te voorkomen. 
3. Stel per CCP een norm vast. 
4. Monitor de CCP’s. Stel vast hoe deze CCP’s gecontroleerd worden. 
5. Leg corrigerende maatregelen vast per CCP. In deze maatregelen staat welke actie nodig is wanneer tijdens een controle blijkt dat een CCP niet aan de vastgestelde norm voldoet. 
6. Controleer of het HACCP-plan goed is. Deze verificatie is een periodieke controle en laat zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt. 
7. Leg alles vast. Houd documentatie en registraties bij.
 
Het toepassen van deze principes wordt op elke afdeling afzonderlijk afgestemd. De teamleider van de centrale keuken en beide restaurants in het ziekenhuis is voor vragen of opmerkingen een centraal aanspreekpunt."

Voedselveiligheid betekent voor mij:

"Als de medewerkers zich bewust zijn van hygiëne, weten wat voedselveilig werken is, en vooral ook begrijpen waarom het belangrijk is, blijven de risico's op de werkvloer beheerst en kunnen wij op een veilige manier voeding aanbieden."

John Golsteijn, manager services laurentius ziekenhuis bij

John Golsteijn

- manager services laurentius ziekenhuis -

"Bewust zijn van hygiëne"

Adresgegevens

Monseigneur Driessenstraat 6
6043 CV ROERMOND

Laurentius Ziekenhuis

- Roermond -

Voedselveilige bedrijven in de buurt

Top