SGL - WBC Kuukven

SGL - WBC Kuukven

- Baarlo Lb -

SGL vindt dat je met je hersenletsel of lichamelijke handicap het maximale uit je leven moet halen. Dit betekent: je leeft zo zelfstandig mogelijk en: je blijft je (waar mogelijk) ontwikkelen. Bij SGL zorgen mensen met aandacht voor mensen die daarmee zelf meer uit hun leven halen. De locaties zijn verspreid over de provincie Limburg en zijn kleinschalig en persoonlijk. SGL helpt u om met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige handicap of hersenletsel (bijvoorbeeld na een ongeluk of een hersenbloeding) toch een zo normaal en zelfstandig mogelijk leven te leiden en deel te nemen aan de maatschappij.

Ons bedrijf is groen, omdat:

"Wij het heel erg belangrijk vinden dat wij voldoen aan de wettelijke eisen in het kader van voedselveiligheid. Zodat onze cliënten erop kunnen vertrouwen dat zij veilig en zonder risico van hun maaltijd kunnen genieten."

Wat wij goed doen, is:

"Wij hebben continu aandacht voor de HACCP-eisen door elkaar aan te spreken op risico's tijdens de verschillende processen van voedselbereiding, door registratie, door ons eigen handboek HACCP, scholing en voorlichting, regelmatig overleg met onze voedselleveranciers, zelfcontrole en door onaangekondigde inspecties van een externe partij, Houwers Groep. Als de inspecteurs van Houwers Groep aangeven dat bepaalde punten aandacht behoeven, dan zetten wij daar direct verbeteracties op."

Voedselveiligheid betekent voor mij:

"Continu alert zijn op de naleving van de richtlijnen en wettelijke eisen waaraan de voedselbereiding moet voldoen. Processen op risico’s beheersen, controleren, evalueren, indien nodig bijstellen, verbeteren en borgen."
 
Norma Jansen, beleidsmedewerker sgl bij

Norma Jansen

- beleidsmedewerker sgl -

"Continu alert zijn"

Adresgegevens

Heierhof 18
5991 NJ BAARLO LB

SGL - WBC Kuukven

- Baarlo Lb -

Voedselveilige bedrijven in de buurt

Top